Обратная связь

Ключевые слова

Проведение мероприятия с

по

Страна

Город

Тип мероприятия

Тематика

* Для выбора нескольких тематик используйте зажатую клавишу CTRL

Наукометрические базы данных

* Для выбора нескольких тематик используйте зажатую клавишу CTRL

Форма участия

Сортировать по

XVI Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті»

Добавить в избранное

teoriya-fizicheskogo-vospitaniya
223

Дата проведения:

07 октября 2021 - 08 октября 2021

Место проведения:

м. Львів, Україна

Язык:

українська, польська, англійська

О мероприятии

Напрями роботи конференції:
1. Моделювання як метод наукового пізнання складних об’єктів і процесів у фізичному вихованні та спорті.
2. Проблеми механіки людини. Моделі взаємодії людини з навколишніми силами і впливами. Ергометрія.
3. Інформаційні технології та технічні засоби у фізичному вихованні та спорті.
4. Моделювання та прогнозування процесу підготовки та підготовленості спортсменів.
5. Керування машинами, знаряддями та механізмами. Моделювання в технічних і прикладних видах спорту.
6. Моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей людини.
7. Моделювання об’єктів та процесів у біологічних та природних системах.

Під час конференції заплановане проведення круглого столу з актуальних питань розвитку технічних видів спорту в Україні та світі і презентація навчальної літератури з методичного забезпечення навчального процесу.

Заявка на участь у конференції:
1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання.
2. Місце роботи / навчання (ВНЗ, факультет).
3. Назва доповіді.
4. Напрям.
5. E‑mail.
6. Контактний номер телефону.

Вимоги до оформлення тез:
- обсяг — 2–3 сторінки формату А4;
- поля: ліве — 2,5 см, верхнє, нижнє, праве — 2 см;
- шрифт — гарнітура Times New Roman, кегль — 14 пт;
- відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал — 1,5;
- ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF;
- порядок оформлення: великими літерами заголовок; нижче — ім’я та прізвище автора (авторів); нижче — місце праці (навчання) автора (авторів),
текст, список літератури відповідно до ДСТУ 8302:2015;
- текст може містити стандартні абревіатури;
- ключові слова (3–5);
- назва файлу повинна містити прізвище: Івасик_тези.

Организаторы

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Форма участия

очна

Наукометрические базы данных

Контактная информация

ел. адреса: modelyuvannya2021@gmail.com

Количество дней до конца подачи заявки

0

Заявки принимаются до 15 сентября 2021

Распечатать