Обратная связь

Ключевые слова

Проведение мероприятия с

по

Страна

Город

Тип мероприятия

Тематика

* Для выбора нескольких тематик используйте зажатую клавишу CTRL

Наукометрические базы данных

* Для выбора нескольких тематик используйте зажатую клавишу CTRL

Форма участия

Сортировать по

Міжнародна науково-практична конференція «Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам'яті професора Ю.М. Оборотова»

Добавить в избранное

mejdunarodnoe-pravo
76

Дата проведения:

17 сентября 2021

Место проведения:

м. Одеса, Україна

Язык:

українська, російська, англійська

О мероприятии

Тематичні напрями роботи міжнародної науково-практичної конференції:
Секція 1. Філософська та загальнотеоретична юриспруденція: грані перетину
Секція 2. Спадок Ю. М. Оборотова і галузева юриспруденція
Секція 3. Загальнотеоретична юриспруденція і трансформація міжнародного права
Секція 4. Теорія сучасної держави і виклики сучасності

Взаємодія людей в суспільстві відбувається в різних формах, частина з яких має формалізований характер, іншими словами, здійснюється за допомогою певних соціальних інститутів. Під терміном «інститут» (від лат. Institutum - установа, устрій) в даному випадку мають на увазі 1) соціальний устрій як комплекс найбільш загальних соціальних норм [1, с. 124].

Вимоги до оформлення тез:
- обсяг тез доповідей — від 3-х до 5-ти сторінок формату А 4; сторінки не нумерувати;
- шрифт: гарнітура — TimesNewRoman, кегль — 14, стиль — звичайний (Normal), міжрядковий інтервал — 1.5; всі поля — 2 см.; відступ на абзац 1 см; текст вирівнюється на ширину аркуша;
- переноси в тексті не допускаються, посилання
наводити у квадратних дужках ([1, c. 25]);
- тези повинні містити ключові слова українською, російською та англійською мовами;
- електронний варіант тез називати ім’ям автора (Шевченко_ (тези));
- після основного тексту наводиться список використаних джерел. Назва ЛІТЕРАТУРА набирається після основного тексту великими літерами ліворуч з абзацного відступу; список літератури набирається без абзацного відступу в порядку посилання;
- тема електронного листа повинна співпадати з прізвищем автора.

Организаторы

Одеська юридична академія

Форма участия

очна

Наукометрические базы данных

Контактная информация

ел. адреса: jurisprudence@onua.edu.ua

Дополнительно

Інформаційний лист

Количество дней до конца подачи заявки

0

Заявки принимаются до 10 сентября 2021

Распечатать